Türk Toraks Derneği 26. Yıllık Kongresi - Antalya - Türkiye

Go back

Kongrenin bilimsel programı, klinik pratiklere pratik çözümler sunacak ve meslektaşlarımızın pulmonolojinin her alanında kendilerini geliştirmelerine, bilgi ve deneyimlerini artırmalarına, son gelişmeleri takip etmelerine, günlük pratiklerinde karşılaştıkları zorluklara çözümler bulmalarına olanak sağlayacak.

CLINODEVICE - Klinik Cihaz Çözümleri