ÜRÜNLER2019-02-11T00:59:11+03:00

EUS İĞNESİ

EUS, daha yüksek çözünürlüklü ultrason görüntüleri elde etmek için dahili bir bakış açısı kazanmak için ultrason teknolojisini endoskopi ile birleştirir. Konvansiyonel endoskopi sadece sindirim kanalının veya duvarının en iç kısmının bir görüntüsünü [...]

BAND LİGASYON

Band Ligasyon, özofagus varislerinin endoskopik ligasyonu için kullanılır. Üretim Detayları Sipariş Bilgileri Üretim Detayları Set içerisine dahil adaptörler Olympus,Fujinon,Pentax skopları ile uyumlu olmasını sağlar.  Çekim uyarısı [...]

SFİNKTEROTOMİ

Safra kanalının bağırsağa açıldığı papillanın kas liflerinin elektrik akımı ile kesilmesi için kullanılır. Birkaç milimetre çapında olan bu delik 10-15 mm'ye kadar genişletilebilir. Böylece safra kanalındaki taşlar çıkarılabilir ya da stent yerleştirilebilir. Üretim Detayları [...]

KATETER MOUNT

Hastayı respiratör (solunum devresi) ile ayırmadan aspirasyon yapabilme ve solunum ile ölçümleri yapabilme ve diğer ilaçları verebilme için kullanılmaktadır. Üretim Detayları Sipariş Bilgileri Üretim Detayları 22M/15F [...]

HME FİLTRESİ

Ventilasyon cihazına bağlı hastalarda hastanın ekspirasyon havasındaki ısı ve su buharını tutar. Tuzaklanan ısı ve nem inspirasyon sırasında tekrar hastanın hava yoluna verilerek hastada hipotermi, mukosiliyer bozukluk gibi komplikasyonların önüne geçilir. Üretim Detayları Sipariş [...]

ÇAMUR ÇIKARMA BALON KATETERİ

Thermoplastic polistren ve lateks olmayan malzemeden üretilmiş mesh balonu ile safra kanalındaki çamuru temizlemede etkin bir şekilde kullanılır. Üretim Detayları Sipariş Bilgileri Üretim Detayları Radyopak İşaretleyiciler Proksimalde [...]

EBUS-TBNA İĞNESİ

Endoskopik ultrasonografi rehberliğinde ince iğne aspirasyonu, trakebronşiyal ağacina yakin veya çevresindeki hedeflenmiş submokozal ve ekstramural lezyonlardan histopatolojik tanı için kullanlan bir yöntemidir. Teknik olarak nisbeten basit, kabul edilebilir maliyetli ve tanı koyma potansiyelini anlamlı [...]

Go to Top